Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa - 2018

HAM ECC 2018   
Friesland Leeuwarden  www.hamecc2018.eu 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 

HOE EN WAAROM IETS DOEN MET LWD 2018

Belangrijkste reden is om op amateur radio gebied mee te doen aan dit evenement en activiteit op onze amateurbanden te realiseren.
Het thema van KH2018 is "Het verbinden van mensen:" en daar kunnen wij als zendamateurs ons steentje aan bijdragen.
De opgerichte werkgroep Ham Ecc 2018 is een plan aan het uitwerken om in 2018 met zoveel als mogelijk Friese amateur stations in de lucht te zijn.

In Leeuwarden en de provincie gaan in 2018 veel evenementen plaats vinden en het is ons idee om ook daar als zendamateurs iets mee te doen door een special station in te richten bij een evenement of in één van de 11 Friese steden.
Zoals genoemd er zijn ons al veel stations in europa voorgegaan en zij dienen dan ook als goed voorbeeld en ook wat we kunnen verwachten aan verbindingen.
Voorbeelden  zijn  Riga (Letland) en Umea (Zweden) die ook iets deden met hun culturele hoofdstad.
Riga was actief van 01.03.2014  tot 30.11.2014  met 17 stations en totaal zijn er 93744 stations gewerkt.

Met dit gegeven gingen we aan de slag en een schrijven naar de Friese afdelingen met het verzoek om onze wens te ondersteunen werd positief beantwoord.
Een werkgroep is samengesteld en is inmiddels al ver met de plannen.

 Wat is er tot nu toe gedaan.

Veel overleg in eerste instantie en nadenken wat we willen.
Werkgroep leden erbij gezocht die ons kunnen helpen in een bijzondere tak zoals, het maken van een website enzovoort.
We hebben een organisatorisch fundament gelegd onder deze grote manifestatie.
Plannen gemaakt welke evenementen of welke steden we willen activeren met een special call.
De website Hamecc2018 is inmiddels online en er vinden regelmatig aanvullingen en of wijzigingen plaats.
Een stichting was nodig om ons aan te kunnen sluiten bij de Hoofdorganisatie en daarmee kunnen we straks ook sponsoren en acties starten om ook het financiele deel in orde te maken.
De vergaderstructuur was eens in de twee maanden en werd benut om plannen te maken over wat we willen, hoe het moet met de organisatie structuur, vergunningen en kosten.
Deelname door de Frieseradioamateur moet vrijblijvend zijn en iedereen zou een special call aan kunnen vragen.
Plannen worden concreter, ideeën komen op papier, website online,  later ook facebook, twitter en instagram.

Een belangrijk punt kwam aan de orde:  de aansluiting met de Hoofdorganisatie.
Gesprekken worden gevoerd, waaruit blijkt ze geen enkel idee hebben wat wij doen als radiozendamateurs.
We zijn inmiddels zover dat we een ruimte hebben gekregen bij de organisatie in de blokhuispoort om een radiostation in te richten ( een soort HQ ) van waaruit we dan in 2018 veel verbindingen zullen maken.
Nu al kunnen we de ruimte benutten als promotie stand en misschien ook al als radioshack.

Aan wat voor evenementen moet je denken

Belangrijkst evenement zal zijn de 11 steden marathon.
Alle 11 steden van fryslân zullen ieder een maand actief zijn op vele amateur banden.
Doel is dat  tegenstations alle 11 steden werken en dat er als je ze allemaal hebt gewerkt een special award kan worden aangevraagd.
In 11 maanden zullen per toerbeurt alle Friese steden actief zijn met een call zoals hier onder is aangegeven.

PF2018 zal dan aangevuld worden met de volgende suffixen:
ECC = Leeuwarden
SNK = Sneek                     
YLS =  IJlst
SLO = Sloten                    
STA = Stavoren                
HIN  = Hindeloopen
WOR = Workum                 
BOL = Bolsward                
HAR = Harlingen
FRA = Franeker                 
DOK = Dokkum

In de 12e maand willen we alle steden activeren als bonus maand.
Om alles goed te registreren bouwen we een online systeem waarin alle gelogde verbindingen vastgelegd worden.
Via de website kun je dan bekijken welke stad je hebt gewerkt.
Ervaring van andere landen leert ons dat er zomaar tienduizenden verbindingen gelogd zullen worden.
We hopen dan ook dat veel Friese zendamateurs actief zullen zijn als stedenoperator.
Niet iedereen zal echter met de stedencalls actief willen zijn en daarom blijft ook de mogelijkheid bestaan om met eigen roepnaam en de toevoeging 2018 uit te kunnen komen. (dit dient wel zelf aangevraagd te worden bij AT)
Naast de 11 steden zou je ook op persoonlijke titel kunnen kiezen om tijdens een bijzonder evenement actief te zijn.
Er zijn veel evenementen in 2018 waar je extra aandacht aan zou kunnen geven.
Je kunt en mag zelf bedenken bij welk evenement je een special call zou willen activeren.
Mail ons voor verdere vragen.

Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.