Agenda A35

De Clubavonden worden gehouden op de eerste en derde vrijdag van de maand in het clubgebouw van het Rode Kruis aan de Rijksweg 144-A 6581 ES te Malden.

20.00 - 23.00 uur.

Kijk voor de laatste informatie altijd even op deze website. 

 

LET OP: De vijfde vrijdag van de maand komt te vervallen als clubavond.

februari

2 februari:   Onderling QSO.

16 februari: Lezing.

PA2LIA Frits Ogg;
Onderwerp: Energy Harvesting voor draadloze sensoren en telemetrie. Energy Harvesting is het proces waarbij
 energie wordt onttrokken uit de directe omgeving en vervolgens wordt opgeslagen voor gebruik in kleinschalige draadloze systemen.
Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn stralingsenergie, thermische energie, mechanische energie, magnetische energie en
biochemische energie. De opgeslagen energie is gering, maar voldoende om laaggebruikende apparaten,
zoals draadloze sensornetwerken, van elektriciteit te voorzien. Dergelijke energie-oogstsystemen worden
meestal gebruikt in apparaten en toegepast in omstandigheden waarbij het vervangen van een conventionele batterij
 moeilijk is of gevaarlijk kan zijn. Daarbij hebben deze systemen het voordeel dat energie in sommige omgevingen
in overvloed aanwezig is en bovendien gratis is. Bron: Wikipedia. Met name de toepassing van thermische energie zal ik
ter plekke demonstreren d.m.v. een olielamp ("stormlamp") waarvan de warmte wordt omgezet in elektriciteit (2,5W)
voor een radio of het opladen van een mobiele telefoon.

 

 

18 februari: Snertjacht

Start op de Wedren Parkeerterrein ( 4 daagseplein ) voor het Opus gebouw ( onder de bomen ).

Verzamelen vanaf 14.00 uur.


 

maart

02 maart: Onderling QSO
Flitslezing. Leden kunnen hun lopende projecten tonen en kort uitleggen wat het is of wordt.

16 maart: Onderling QSO. Geen Lezing.

 

april

6 april: Jaarvergadering.
Indien u niet in de gelegenheid bent om deze vergadering bij te wonen kunt u via onderstaande te downloaden machtigingsformulier iemand van uw keuze machtigen. http://pi4nym.pi6tv.net/images/documenten/machtiging_univers.pdf

20 april: Onderling QSO. verkoping. Leden kunnen hun overtollige spullen ter verkoop aanbieden. Het bestuur probeert dit met een afslager te organiseren.

21 april:  VR.

Wijzigingen voorbehouden.