september

418.583.

De bijeenkomsten van de afdeling Nijmegen zijn elke eerste en derde vrijdag en
in die maanden dat er  vijf vrijdagen zijn ook op de vijfde vrijdag van de maand.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Rode Kruisgebouw Rijksweg 144-A 6581 ES te Malden Gld. De VERON clubavond. 
Aanvang: 20.00 uur tot 23.00 uur. 

1 september Onderling QSO.
15 september onderling QSO.
29 september onderling QSO. Laatste kans voor de Voorverkoop kaarten Dag voor de Radioamateur.

Noteer vast in uw agenda. 4 november dag van de Amateur Apeldoorn.
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf”
tegen het gereduceerde tarief van € 7,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA.
informeerbij het afdelings bestuur.