januari

Het bestuur wenst een ieder prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

5 januari: Nieuwjaars bijeenkomst. Het bestuur nodigt u uit op deze avond om elkaar de hand te schudden ter gelegeheid van het nieuwe jaar.

19 januari: In verband met diverse omstandigheden wordt de jaarvergadering op een andere datum gepland.

op 19 januari normale afdelings bijeenkomst.