december

506.

1 december: Onderling QSO + QSL avond + Lezing.
Het betreft de volgende lezing: "Meten met spectrumanalysers"

Nog niet zo lang geleden was een spectrumanalyser een duur instrument en voor de meeste radioamateurs niet weggelegd. Maar door recente prijsdalingen is een redelijk goede spectrumanalyser binnen het financieel bereik gekomen van veel hobbyisten.

Wat kan je allemaal meten met een spectrumanalyser, hoe meet je met zo'n gevoelig instrument? En wat moet je vooral laten, om te voorkomen dat je nieuwe aanwinst meteen de reparatie in kan?

Jos Disselhorst (PA3ACJ) laat zien met verschillende analysers en bijbehorende randapparatuur, wat er allemaal te meten is. Aan bod komen bijvoorbeeld de doorlaatkarakteristieken van filters en het belang van een goed aangepaste ingangs/uitgangsimpedantie, de intermodulatieproducten als meerdere signalen worden aangeboden aan een niet-lineaire versterker en wat je moet doen om te voorkomen dat je de ingang meteen opblaast doordat je een te sterk signaal aanbiedt.

Als je zelf een object hebt wat je met een spectrumanalyser wil (laten) doormeten, neem het dan gerust mee.

15 december: Onderling QSO.

Het bestuur wenst een ieder prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.