Snertjacht 2012

Verslag van de traditionele snertjacht van de afdeling Nijmegen, gehouden op 26 februari 2012.

   

De uitslag:
Plaats: Deelnemer:              Mis t.o.v. 42 min.:
1/2:     PA0JNH                    6 min.
           PA3HCU                   6 min.
3:        PD0WLM / PD0WAM  9 min.
4/5:     PA0PDO                   11 min.
           PE7CPA                   11 min.
6/7:     PA0DUO                  12 min.
           PD7JPL                    12 min.
8:        PG8W                      13 min.
9/10/11/12:
           PE0F                       14 min.
           PA0TGA                   14 min.
           PA0VVH                   14 min.
           PA8W                      14 min.
13:      PD0RB + YL + QRP   22 min.
14/15/16:
           NL-13466                 24 min.
           PA3NXW                  24 min.
           PA9W                      24 min.

Helpers + organisatie jacht:
PH5W, PE2GER, PA0MJK en Lies (XYL PA0MJK)

Keuken crew:
Jan PB0AEZ, Bert NL12506 en Gerrie XYL-PA0DUO.