Roepnamenlijst van Agentschap Telecom

7 maart 2014 - #001

Het betreft alle uitgegeven roepletters met uitzondering van de bijzondere roepletters en de onbemande stations.

De eigenlijke wens van AT en de verenigingen was dat deze informatie voor iedereen op het internet beschikbaar zou zijn. Ondertussen is deze informatie op de website van AT beschikbaar onder het kopje "Roepletterlijst radiozendamateurs".
Zie: http://appl.agentschaptelecom.nl/callbook/

 

Hier zijn twee lijsten te downloaden:

1. de roepletterlijst. Deze lijst is dezelfde als die die nu maandelijks aan het DQB wordt gestuurd. Echter het voordeel van de lijst op de website is dat deze elke nacht wordt geactualiseerd. 
http://appl.agentschaptelecom.nl/callbook/download/roepletterlijst_radiozendamateurs.csv

2. de lijst met de roepnamen van de onbemande stations.
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/onbemand-frequentiegebruik

 

Bron: Agentschap Telecom.