Lid van Verdienste - PA0MJK

Op 16 april 2011 werd tijdens de 72e Verenigingsraad, ons afdelingslid Martin Köppen - PA0MJK benoemd tot Lid van Verdienste. De voornaamste reden voor de benoeming is, dat Martin 30 jaar onafgebroken VERON Official is voor diverse zaken.

 Naast Martin werden ook Albert van der Molen - PA3GCO en HB- en DB-lid Jan Janssen - PA0JMG (van de Immunisatiecommissie) benoemd tot Lid van Verdienste.
Bij de voordracht tot Lid van Verdienste wordt nagegaan op welke wijze de persoon in kwestie zich voor de VERON heeft ingezet. De inzet overstijgt de inzet welke geldt bij de voordracht voor een gouden speld. De benoeming tot Lid van Verdienste vindt plaats na goedkeuring door het HoofdBestuur en na goedkeuring van de VerenigingsRaad (VR).