Informatie van het antennebureau

Antennebeleid Enschede.

 

De gemeente Enschede heeft beleid vastgesteld m.b.t. antenne installaties voor zendamateurs. VERON en

VRZA hebben gezamenlijk hun zienswijzen ingediend op het beleid.

Helaas moeten wij constateren dat onze zienswijzen vrijwel niet tot aanpassing van het concept hebben

geleid en dit, naar onze mening, nogal eens op onjuiste c.q. dubieuze gronden.

 

Antennebeleid Enschede

Het volgende geeft u daarvan een beeld:

Lees verder:Antennebeleid Enschede.

Storingen. Weerstations.

De laatste jaren worden er steeds meer draadloze apparaten gebruikt.

Het gaat bijvoorbeeld om deurbellen, hoofdtelefoons, startonderbrekers

voor de auto, alarmsystemen om inbraken te voorkomen,

barcodescanners in winkels en bewegingsmelders.

Omdat
deze apparaten een beperkt zendvermogen hebben, kunnen ze

worden gebruikt zonder vergunning aan te vragen. Het gebruik

ervan is voor eigen risico.

 

Lees verder:Storingen. Weerstations.